Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, november

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011/III - 2012/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2011/III 2012/III 2011/III - 2012/III 2011/III - 2012/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 184 2 186 3 0,1
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 41 42 1 2,1
Jordbruk 01 18 19 2 10,0
C Tillverkning 10-33 351 339 -12 -3,3
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 47 49 1 2,7
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 59 50 -9 -14,9
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 48 52 4 8,4
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 56 50 -6 -11,1
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 116 111 -5 -4,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 25 28 3 12,5
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 26 24 -1 -4,4
F Byggverksamhet 41-43 143 138 -5 -3,3
Byggande av hus 41 54 50 -3 -6,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 69 66 -3 -4,4
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 268 270 2 0,7
Handel samt reparation av motorfordon 45 33 37 4 11,6
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 84 81 -3 -4,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 151 152 2 1,0
H Transport och magasinering 49-53 120 123 3 2,5
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 68 72 4 6,2
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 52 51 -1 -2,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 75 81 6 7,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 89 89 0 0,0
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 69 66 -3 -4,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 123 128 5 4,2
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 55 54 -0 -0,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 90 93 3 3,3
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 56 54 -2 -4,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 120 112 -8 -6,6
P Utbildning 85 166 164 -2 -1,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 383 391 8 2,1
Hälso- och sjukvård 86 181 185 4 2,0
Vård och omsorg med boende 87 84 89 5 5,7
Öppna sociala insatser 88 118 117 -0 -0,2
R Kultur, nöje och fritid 90-93 47 48 1 1,0
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 64 67 3 5,0
X Näringsgrenen okänd 00 11 11 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2012, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011/III - 2012/III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/09/tyti_2012_09_2012-10-23_tau_034_sv.html