Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, september

Arbetskraftsundersökning 2013, april

2013
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar