Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, juli

Arbetskraftsundersökning 2014, januari

2014
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar