Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, september

Arbetskraftsundersökning 2014, oktober

2014
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar