Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Arbetskraftsundersökning 2014, december

2014
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar