Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, augusti

Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2014/10 - 2015/10

  År/Månad Förändring Förändring
2014/10 2015/10 2014/10 - 2015/10 2014/10 - 2015/10
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 639 2 682 42 1,6
15-64 2 577 2 607 30 1,2
15-24 283 279 -3 -1,1
25-34 569 583 14 2,5
35-44 583 597 14 2,4
45-54 664 654 -10 -1,5
55-64 478 494 15 3,2
65-74 63 75 12 19,4
Män 15-74 1 376 1 368 -8 -0,5
15-64 1 336 1 321 -15 -1,1
15-24 139 133 -7 -4,9
25-34 314 310 -4 -1,2
35-44 315 315 0 -0,1
45-54 336 332 -5 -1,4
55-64 232 232 0 0,2
65-74 40 47 8 19,1
Kvinnor 15-74 1 264 1 314 50 4,0
15-64 1 241 1 286 45 3,7
15-24 143 147 4 2,5
25-34 255 273 18 7,1
35-44 268 282 14 5,3
45-54 328 323 -5 -1,6
55-64 247 262 15 6,1
65-74 23 27 5 19,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2015, Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2014/10 - 2015/10 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/10/tyti_2015_10_2015-11-24_tau_004_sv.html