Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2015/03 - 2016/03

  År/Månad Förändring
2015/03 2016/03 2015/03 - 2016/03
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 66,8 68,0 1,2
Män 67,6 69,3 1,8
Kvinnor 66,0 66,7 0,7
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 10,3 10,1 -0,1
Män 11,3 10,3 -0,9
Kvinnor 9,2 9,9 0,8
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,7 65,6 0,8
Män 67,2 68,0 0,8
Kvinnor 62,3 63,1 0,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2016, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2015/03 - 2016/03 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/03/tyti_2016_03_2016-04-26_tau_001_sv.html