Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2015/03 - 2016/03

  År/Månad Förändring
2015/03 2016/03 2015/03 - 2016/03
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 10,3 10,1 -0,1
15-64 10,5 10,4 -0,1
15-24 27,7 23,8 -3,9
25-34 11,0 9,5 -1,5
35-44 6,5 7,7 1,2
45-54 7,2 9,4 2,2
55-64 7,6 7,2 -0,4
Män 15-74 11,3 10,3 -0,9
15-64 11,5 10,6 -0,9
15-24 30,3 22,8 -7,5
25-34 11,2 9,3 -1,9
35-44 7,3 8,1 0,8
45-54 7,8 10,7 2,8
55-64 9,9 7,1 -2,8
Kvinnor 15-74 9,2 9,9 0,8
15-64 9,3 10,1 0,7
15-24 25,1 25,0 -0,1
25-34 10,8 9,8 -1,0
35-44 5,7 7,3 1,6
45-54 6,5 8,1 1,6
55-64 5,4 7,2 1,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2016, Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2015/03 - 2016/03 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/03/tyti_2016_03_2016-04-26_tau_016_sv.html