Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2015/I - 2016/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/I 2016/I 2015/I - 2016/I 2015/I - 2016/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 391 2 396 5 0,2
15-64 2 324 2 328 4 0,2
15-24 225 225 -0 0,0
25-34 510 515 5 1,0
35-44 540 547 8 1,4
45-54 609 594 -15 -2,4
55-64 441 447 6 1,4
65-74 67 68 1 1,3
Män 15-74 1 219 1 227 8 0,7
15-64 1 179 1 188 9 0,8
15-24 104 106 2 1,7
25-34 281 285 4 1,4
35-44 284 291 6 2,3
45-54 302 297 -5 -1,7
55-64 208 210 2 0,9
65-74 41 39 -1 -2,6
Kvinnor 15-74 1 172 1 169 -3 -0,3
15-64 1 145 1 140 -5 -0,5
15-24 121 119 -2 -1,5
25-34 229 230 1 0,5
35-44 255 256 1 0,4
45-54 307 297 -10 -3,2
55-64 233 238 4 1,8
65-74 27 29 2 7,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2016, Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2015/I - 2016/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/03/tyti_2016_03_2016-04-26_tau_024_sv.html