Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015/I - 2016/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/I 2016/I 2015/I - 2016/I 2015/I - 2016/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 391 2 396 5 0,2
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 105 97 -8 -8,0
Jordbruk 01 72 68 -4 -5,6
C Tillverkning 10-33 320 314 -6 -1,8
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 45 44 -1 -2,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 48 47 -0 -0,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 44 45 2 4,2
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 51 52 1 1,9
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 101 96 -5 -4,6
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 32 29 -3 -8,9
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 24 26 2 8,3
F Byggverksamhet 41-43 158 167 9 5,8
Byggande av hus 41 58 69 11 19,7
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 83 85 1 1,2
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 276 279 3 1,1
Handel samt reparation av motorfordon 45 40 40 0 0,4
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 80 83 2 2,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 155 156 1 0,5
H Transport och magasinering 49-53 131 143 12 9,0
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 83 90 7 8,6
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 48 52 5 9,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 85 80 -5 -5,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 106 103 -2 -2,2
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 73 75 3 3,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 171 160 -11 -6,2
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 61 61 0 0,7
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 99 111 11 11,4
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 58 64 5 9,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 104 106 2 1,7
P Utbildning 85 190 177 -14 -7,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 398 405 7 1,8
Hälso- och sjukvård 86 182 191 9 5,1
Vård och omsorg med boende 87 84 86 2 2,6
Öppna sociala insatser 88 132 127 -4 -3,3
R Kultur, nöje och fritid 90-93 62 62 0 0,0
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 80 83 3 4,3
X Näringsgrenen okänd 00 9 7 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2016, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015/I - 2016/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/03/tyti_2016_03_2016-04-26_tau_028_sv.html