Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015/I - 2016/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/I 2016/I 2015/I - 2016/I 2015/I - 2016/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 968,8 979,7 10,9 1,1
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 48,3 43,1 -5,2 -10,7
Jordbruk 01 35,0 30,6 -4,4 -12,6
C Tillverkning 10-33 138,6 136,4 -2,2 -1,6
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 19,2 17,5 -1,6 -8,5
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 20,8 20,7 0,0 -0,2
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 19,0 19,6 0,6 3,0
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 22,0 22,9 0,9 3,9
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 44,1 42,6 -1,5 -3,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 13,6 13,1 -0,5 -3,8
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,6 10,6 0,0 -0,1
F Byggverksamhet 41-43 66,9 73,2 6,2 9,3
Byggande av hus 41 23,9 30,9 6,9 28,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 36,6 37,3 0,7 2,0
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 113,0 112,7 -0,3 -0,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 18,0 18,0 0,0 0,3
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 36,4 36,6 0,2 0,5
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 58,7 58,1 -0,6 -1,0
H Transport och magasinering 49-53 57,0 61,6 4,6 8,1
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 37,8 42,2 4,4 11,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 19,2 19,4 0,2 1,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 32,4 30,5 -2,0 -6,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 46,2 44,3 -1,9 -4,1
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 31,3 32,1 0,8 2,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 71,5 69,7 -1,8 -2,5
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 25,4 26,1 0,7 2,9
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 38,5 43,5 5,0 12,9
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 22,7 24,3 1,6 6,9
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 42,4 44,2 1,8 4,2
P Utbildning 85 68,0 65,7 -2,3 -3,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 149,5 157,1 7,6 5,1
Hälso- och sjukvård 86 69,3 73,8 4,4 6,4
Vård och omsorg med boende 87 32,0 34,5 2,5 7,9
Öppna sociala insatser 88 48,1 48,8 0,6 1,3
R Kultur, nöje och fritid 90-93 21,6 22,5 0,9 4,1
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 29,8 29,8 0,0 0,1
X Näringsgrenen okänd 00 3,1 2,7 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2016, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015/I - 2016/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/03/tyti_2016_03_2016-04-26_tau_029_sv.html