Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015/I - 2016/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/I 2016/I 2015/I - 2016/I 2015/I - 2016/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 043 2 053 10 0,5
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 35 34 -1 -2,9
Jordbruk 01 14 16 2 11,9
C Tillverkning 10-33 297 292 -4 -1,4
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 41 40 -1 -3,0
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 45 45 0 0,9
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 41 43 1 3,5
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 44 47 3 6,1
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 98 94 -5 -4,6
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 26 23 -3 -11,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 22 25 2 9,9
F Byggverksamhet 41-43 113 119 6 5,4
Byggande av hus 41 39 49 10 25,5
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 59 58 -1 -1,8
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 235 243 8 3,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 31 34 3 8,2
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 70 72 3 3,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 134 136 2 1,8
H Transport och magasinering 49-53 113 122 10 8,6
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 66 72 6 8,4
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 46 50 4 8,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 72 66 -6 -8,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 94 94 0 0,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 66 68 3 4,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 128 116 -12 -9,6
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 54 52 -2 -2,9
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 87 96 9 10,2
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 50 54 4 8,7
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 104 106 2 1,7
P Utbildning 85 184 173 -11 -6,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 378 381 2 0,7
Hälso- och sjukvård 86 168 174 6 3,3
Vård och omsorg med boende 87 83 85 2 1,9
Öppna sociala insatser 88 127 122 -5 -3,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 49 49 1 1,8
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 58 62 3 5,5
X Näringsgrenen okänd 00 7 7 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2016, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015/I - 2016/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/03/tyti_2016_03_2016-04-26_tau_034_sv.html