Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, september

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2015/II - 2016/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/II 2015/II - 2016/II 2015/II - 2016/II
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 825,0 883,4 58,4 7,1
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 20,2 19,8 -0,5 -2,3
Jordbruk 01 11,1 10,5 -0,6 -5,3
C Tillverkning 10-33 128,2 140,1 11,9 9,3
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 17,8 17,7 0,0 -0,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 20,4 22,9 2,5 12,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 17,9 20,7 2,8 15,5
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 20,0 22,6 2,6 13,0
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 39,8 45,1 5,2 13,1
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 12,4 11,2 -1,2 -9,7
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,1 11,2 1,1 10,8
F Byggverksamhet 41-43 56,8 61,5 4,7 8,3
Byggande av hus 41 20,4 20,7 0,3 1,5
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 27,5 33,7 6,2 22,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 95,3 104,1 8,8 9,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 14,6 15,2 0,6 4,3
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 31,9 36,6 4,7 14,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 48,8 52,2 3,4 7,0
H Transport och magasinering 49-53 46,8 54,7 7,9 16,8
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 28,8 32,8 4,0 13,8
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 18,0 22,0 3,9 21,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 27,4 26,9 -0,4 -1,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 39,9 41,1 1,2 2,9
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 26,9 31,2 4,3 15,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 55,6 51,2 -4,4 -8,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 24,3 22,4 -1,9 -8,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 35,5 37,2 1,6 4,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 20,5 21,0 0,5 2,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 42,1 48,6 6,5 15,5
P Utbildning 85 54,8 58,0 3,2 5,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 141,8 153,0 11,2 7,9
Hälso- och sjukvård 86 66,9 71,3 4,5 6,7
Vård och omsorg med boende 87 32,7 36,0 3,3 10,2
Öppna sociala insatser 88 42,2 45,6 3,4 8,1
R Kultur, nöje och fritid 90-93 15,8 17,5 1,6 10,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 24,5 24,4 -0,1 -0,5
X Näringsgrenen okänd 00 3,2 3,2 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes 029 551 3682, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2016, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2015/II - 2016/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/06/tyti_2016_06_2016-07-26_tau_035_sv.html