Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, december

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015/IV - 2016/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/IV 2016/IV 2015/IV - 2016/IV 2015/IV - 2016/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 071 2 094 23 1,1
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 36 31 -5 -15,3
Jordbruk 01 14 15 1 9,5
C Tillverkning 10-33 299 307 8 2,7
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 37 39 2 4,5
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 46 44 -2 -3,9
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 45 45 -0 -0,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 50 52 3 5,4
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 96 105 9 9,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 26 23 -3 -11,4
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 24 31 7 28,1
F Byggverksamhet 41-43 130 138 8 6,1
Byggande av hus 41 48 50 2 3,4
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 68 73 6 8,6
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 244 249 5 2,1
Handel samt reparation av motorfordon 45 35 33 -2 -6,6
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 68 77 8 11,9
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 140 139 -1 -0,5
H Transport och magasinering 49-53 120 118 -2 -1,9
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 74 75 1 1,0
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 45 43 -3 -6,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 68 67 -1 -1,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 90 92 2 2,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 65 66 2 2,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 126 125 -1 -1,1
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 54 55 1 1,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 93 90 -3 -3,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 57 53 -4 -6,5
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 108 111 3 2,8
P Utbildning 85 174 175 1 0,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 381 378 -3 -0,8
Hälso- och sjukvård 86 169 164 -5 -3,1
Vård och omsorg med boende 87 90 88 -2 -2,3
Öppna sociala insatser 88 121 125 4 3,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 45 46 0 0,8
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 61 64 3 4,9
X Näringsgrenen okänd 00 7 7 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015/IV - 2016/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_034_sv.html