Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, september

Tabellbilaga 39. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2015/IV - 2016/IV, 15-74-åringar, %

  År/Kvartal Förändring
2015/IV 2016/IV 2015/IV - 2016/IV
Procent, % Procent, % Procentenhet
Anställningsförhållande      
Löntagare totalt 100,0 100,0 0,0
- fortlöpande heltidsarbete 34,2 36,3 2,1
- fortlöpande deltidsarbete 15,1 13,3 -1,8
- heltidsarbete för viss tid 34,9 33,2 -1,6
- deltidsarbete för viss tid 15,8 17,2 1,4
Visstidsarbete totalt 50,7 50,4 -0,3
Deltidsarbete totalt 30,9 30,5 -0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2016, Tabellbilaga 39. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2015/IV - 2016/IV, 15-74-åringar, % . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_039_sv.html