Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/12 - 2017/12

  År/Månad Förändring
2016/12 2017/12 2016/12 - 2017/12
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 68,3 69,6 1,3
Män 69,7 70,4 0,7
Kvinnor 66,8 68,8 2,0
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,9 8,4 0,6
Män 8,2 8,9 0,6
Kvinnor 7,5 7,9 0,5
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,0 65,5 1,5
Män 66,6 67,9 1,3
Kvinnor 61,3 63,0 1,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2017, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/12 - 2017/12 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_001_sv.html