Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2016/12 - 2017/12

  År/Månad Förändring Förändring
2016/12 2017/12 2016/12 - 2017/12 2016/12 - 2017/12
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 109 4 119 10 0,2
Arbetskraft totalt 2 628 2 697 68 2,6
- sysselsatta 2 421 2 469 48 2,0
- arbetslösa 207 227 20 9,8
Ej i arbetskraften 1 481 1 423 -58 -3,9
Män Befolkning totalt 2 063 2 069 6 0,3
Arbetskraft totalt 1 374 1 404 30 2,2
- sysselsatta 1 261 1 279 19 1,5
- arbetslösa 113 125 12 10,2
Ej i arbetskraften 689 665 -24 -3,5
Kvinnor Befolkning totalt 2 046 2 050 4 0,2
Arbetskraft totalt 1 254 1 293 38 3,1
- sysselsatta 1 160 1 190 30 2,5
- arbetslösa 94 103 9 9,3
Ej i arbetskraften 792 758 -34 -4,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2017, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2016/12 - 2017/12 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_002_sv.html