Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2016/12 - 2017/12

  År/Månad Förändring Förändring
2016/12 2017/12 2016/12 - 2017/12 2016/12 - 2017/12
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 628 2 697 68 2,6
15-64 2 566 2 621 55 2,1
15-24 291 295 4 1,5
25-34 571 573 3 0,5
35-44 578 610 33 5,6
45-54 636 631 -5 -0,8
55-64 491 511 20 4,1
65-74 62 76 14 21,9
Män 15-74 1 374 1 404 30 2,2
15-64 1 334 1 353 19 1,5
15-24 149 139 -10 -6,7
25-34 313 313 0 0,0
35-44 306 324 18 5,8
45-54 329 325 -4 -1,2
55-64 236 252 16 6,7
65-74 40 51 11 26,4
Kvinnor 15-74 1 254 1 293 38 3,1
15-64 1 232 1 267 35 2,9
15-24 142 156 14 10,1
25-34 257 260 3 1,1
35-44 272 286 15 5,4
45-54 307 306 -1 -0,3
55-64 254 259 4 1,6
65-74 22 25 3 13,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2017, Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2016/12 - 2017/12 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_004_sv.html