Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/IV - 2017/IV

  År/Kvartal Förändring
2016/IV 2017/IV 2016/IV - 2017/IV
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 68,1 70,0 1,9
Män 69,3 71,0 1,6
Kvinnor 66,9 69,0 2,2
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,0 7,6 -0,4
Män 8,4 8,0 -0,3
Kvinnor 7,7 7,1 -0,6
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,2 65,3 1,1
Män 66,7 67,7 1,0
Kvinnor 61,8 62,9 1,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2017, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/IV - 2017/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_019_sv.html