Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2016/IV - 2017/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/IV 2017/IV 2016/IV - 2017/IV 2016/IV - 2017/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 639 2 690 51 1,9
15-64 2 568 2 615 47 1,8
15-24 282 285 3 0,9
25-34 567 579 12 2,1
35-44 587 610 23 3,9
45-54 639 635 -4 -0,7
55-64 493 507 14 2,8
65-74 72 76 4 6,0
Män 15-74 1 375 1 400 25 1,8
15-64 1 331 1 352 22 1,6
15-24 140 138 -2 -1,2
25-34 313 319 6 1,9
35-44 311 322 10 3,3
45-54 328 322 -6 -1,9
55-64 237 251 13 5,7
65-74 44 48 3 7,2
Kvinnor 15-74 1 264 1 290 26 2,1
15-64 1 237 1 262 25 2,0
15-24 142 146 4 3,0
25-34 254 260 6 2,5
35-44 275 288 12 4,5
45-54 311 313 2 0,6
55-64 255 256 0 0,2
65-74 27 28 1 3,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2017, Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2016/IV - 2017/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_022_sv.html