Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/IV - 2017/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/IV 2017/IV 2016/IV - 2017/IV 2016/IV - 2017/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 427 2 486 59 2,4
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 91 96 5 6,0
Jordbruk 01 65 68 3 4,8
C Tillverkning 10-33 331 328 -3 -0,8
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 45 45 -0 -0,5
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 45 45 -0 -1,0
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 47 47 -0 -0,3
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 57 53 -4 -6,5
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 108 104 -3 -3,2
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 29 35 5 17,8
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 31 28 -4 -11,6
F Byggverksamhet 41-43 182 190 7 3,9
Byggande av hus 41 69 70 2 2,5
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 97 99 2 2,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 286 279 -7 -2,4
Handel samt reparation av motorfordon 45 40 44 4 8,8
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 87 80 -7 -7,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 159 155 -4 -2,2
H Transport och magasinering 49-53 137 143 5 3,9
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 93 91 -1 -1,6
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 44 51 7 15,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 77 81 4 5,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 102 106 5 4,5
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 72 75 3 4,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 167 177 10 5,9
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 63 67 4 6,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 105 108 3 2,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 62 61 -1 -2,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 111 116 5 4,6
P Utbildning 85 180 190 10 5,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 401 408 7 1,8
Hälso- och sjukvård 86 181 188 7 3,7
Vård och omsorg med boende 87 90 85 -5 -5,6
Öppna sociala insatser 88 129 135 6 4,4
R Kultur, nöje och fritid 90-93 60 67 7 10,9
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 88 90 2 2,0
X Näringsgrenen okänd 00 7 6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2017, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/IV - 2017/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_028_sv.html