Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2016/IV - 2017/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/IV 2017/IV 2016/IV - 2017/IV 2016/IV - 2017/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 427 2 486 59 2,4
Nyland 806 834 28 3,5
Egentliga Finland 209 215 6 2,9
Satakunta 93 91 -2 -2,3
Egentliga Tavastland 71 78 7 9,3
Birkaland 217 226 9 4,1
Päijänne-Tavastland 88 82 -7 -7,5
Kymmenedalen 67 71 4 6,2
Södra Karelen 55 52 -3 -5,5
Södra Savolax 55 58 3 5,3
Norra Savolax 104 107 2 2,2
Norra Karelen 60 63 3 4,9
Mellersta Finland 112 116 3 2,9
Södra Österbotten 83 84 1 0,8
Österbotten 86 81 -5 -5,6
Mellersta Österbotten 30 32 2 6,3
Norra Österbotten 171 180 9 5,2
Kajanaland 28 29 2 5,4
Lappland 75 72 -3 -4,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2017, Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2016/IV - 2017/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_031_sv.html