Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 40. Arbetslösa efter kön och ålder 2016/IV - 2017/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/IV 2017/IV 2016/IV - 2017/IV 2016/IV - 2017/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 212 205 -8 -3,6
15-64 211 203 -8 -3,7
15-24 45 41 -4 -9,6
25-34 43 50 7 16,2
35-44 40 35 -5 -11,4
45-54 44 37 -7 -15,8
55-64 39 40 1 2,8
Män 15-74 115 113 -2 -2,0
15-64 114 111 -2 -2,0
15-24 25 22 -3 -12,3
25-34 24 28 4 14,6
35-44 22 18 -4 -17,0
45-54 23 21 -2 -6,9
55-64 19 22 3 13,4
Kvinnor 15-74 98 92 -5 -5,5
15-64 97 92 -5 -5,6
15-24 20 19 -1 -6,3
25-34 19 22 3 18,3
35-44 18 17 -1 -4,5
45-54 21 15 -5 -25,7
55-64 20 18 -2 -7,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2017, Tabellbilaga 40. Arbetslösa efter kön och ålder 2016/IV - 2017/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_040_sv.html