Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 44. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2015 - 2017

  År Förändring
2015 2016 2017 2016/2017
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön        
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 68,1 68,7 69,6 0,9
Män 68,5 69,8 70,7 0,9
Kvinnor 67,7 67,6 68,5 0,9
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 9,4 8,8 8,6 -0,2
Män 9,9 9,0 8,9 -0,2
Kvinnor 8,8 8,6 8,4 -0,2
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,6 65,3 65,8 0,5
Män 67,4 67,5 68,1 0,6
Kvinnor 63,7 63,1 63,5 0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2017, Tabellbilaga 44. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2015 - 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_044_sv.html