Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 45. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2015 - 2017

  År Förändring Förändring
2015 2016 2017 2016/2017 2016/2017
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning          
Båda könen Befolkning totalt 4 102 4 109 4 114 5 0,1
Arbetskraft totalt 2 689 2 685 2 707 22 0,8
- sysselsatta 2 437 2 448 2 473 25 1,0
- arbetslösa 252 237 234 -3 -1,2
Ej i arbetskraften 1 413 1 424 1 407 -17 -1,2
Män Befolkning totalt 2 056 2 061 2 066 4 0,2
Arbetskraft totalt 1 386 1 392 1 407 15 1,1
- sysselsatta 1 249 1 267 1 282 16 1,2
- arbetslösa 137 126 125 -1 -0,8
Ej i arbetskraften 671 669 659 -10 -1,5
Kvinnor Befolkning totalt 2 046 2 047 2 048 0 0,0
Arbetskraft totalt 1 303 1 293 1 300 8 0,6
- sysselsatta 1 188 1 182 1 191 9 0,8
- arbetslösa 115 111 109 -2 -1,7
Ej i arbetskraften 742 755 748 -7 -0,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2017, Tabellbilaga 45. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2015 - 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_045_sv.html