Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, december

Tabellbilaga 47. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå 2014 - 2016

  År Förändring Förändring
2014 2015 2016 2015/2016 2015/2016
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Utbildningsnivå          
Båda könen Totalt 2 447 2 437 2 448 11 0,5
Utbildning på andra stadiet (3,4) 1) 1 103 1 098 1 103 5 0,5
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 1 043 1 057 1 064 7 0,6
- lägsta högre nivå (5) 300 293 282 -12 -3,9
- lägre högskolenivå (6) 366 382 399 17 4,4
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 377 382 383 1 0,3
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 302 282 282 0 -0,2
Män Totalt 1 254 1 249 1 267 18 1,4
Utbildning på andra stadiet (3,4) 1) 608 607 620 13 2,1
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 457 461 466 4 0,9
- lägsta högre nivå (5) 116 112 109 -4 -3,2
- lägre högskolenivå (6) 166 174 181 6 3,7
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 175 175 176 1 0,8
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 190 180 181 1 0,5
Kvinnor Totalt 1 193 1 188 1 182 -7 -0,5
Utbildning på andra stadiet (3,4) 1) 495 491 483 -8 -1,6
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 586 595 598 3 0,4
- lägsta högre nivå (5) 184 181 173 -8 -4,4
- lägre högskolenivå (6) 200 207 218 10 5,1
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 202 207 207 0 0,0
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 112 102 101 -1 -1,3
1) Den nationella utbildningsklassificeringen 2016 har införts i uppgifterna för år 2016. I den tidigare utbildningsklassificeringen 2011 ingick specialyrkesexamina (4) i utbildning på mellannivå (3). I den nya utbildningsklassificeringen har klasserna 3 och 4 särskilts till egna klasser. I tabellen ingår båda klasserna i utbildning på andra stadiet.

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2017, Tabellbilaga 47. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå 2014 - 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_047_sv.html