Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 49. Arbetade timmar för sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2015 - 2017, 15-74-åringar

  År Förändring Förändring
2015 2016 2017 2016/2017 2016/2017
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008          
Näringsgrenar totalt 00-99 3947,1 4011,6 4040,4 28,8 0,7
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 222,1 199,4 195,8 -3,5 -1,8
Jordbruk 01 166,1 149,5 146,7 -2,8 -1,9
C Tillverkning 10-33 560,5 565,1 571,1 5,9 1,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 77,0 75,8 72,7 -3,0 -4,0
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 83,9 85,7 77,8 -7,8 -9,2
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 78,2 80,4 79,8 -0,6 -0,8
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 95,5 95,3 96,8 1,5 1,6
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 169,8 174,6 182,4 7,8 4,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 56,0 53,4 61,5 8,1 15,2
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 42,3 49,0 49,9 0,9 1,8
F Byggverksamhet 41-43 303,7 328,8 339,6 10,8 3,3
Byggande av hus 41 111,5 123,6 123,2 -0,4 -0,3
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 161,6 177,5 180,2 2,6 1,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 458,7 471,2 457,1 -14,2 -3,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 74,6 73,0 78,8 5,8 7,9
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 142,7 157,3 149,0 -8,3 -5,3
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 241,5 240,9 229,3 -11,6 -4,8
H Transport och magasinering 49-53 233,7 246,9 239,5 -7,4 -3,0
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 160,1 168,2 164,0 -4,2 -2,5
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 73,6 78,8 75,5 -3,2 -4,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 132,7 131,1 126,4 -4,6 -3,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 178,6 172,0 179,3 7,3 4,2
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 120,4 125,6 132,8 7,2 5,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 276,0 270,8 286,1 15,3 5,6
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 104,3 102,1 105,2 3,0 3,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 167,7 172,3 178,7 6,3 3,7
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 100,3 99,8 100,2 0,4 0,4
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 167,2 184,4 188,7 4,2 2,3
P Utbildning 85 243,0 242,5 255,5 13,0 5,3
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 614,3 624,1 614,8 -9,3 -1,5
Hälso- och sjukvård 86 289,4 289,3 286,6 -2,6 -0,9
Vård och omsorg med boende 87 141,8 144,3 139,2 -5,1 -3,5
Öppna sociala insatser 88 183,1 190,5 188,9 -1,6 -0,9
R Kultur, nöje och fritid 90-93 87,6 89,2 90,7 1,5 1,7
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 125,5 126,6 126,0 -0,5 -0,4
X Näringsgrenen okänd 00 13,1 12,5 8,5 -4,0 -32,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2017, Tabellbilaga 49. Arbetade timmar för sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2015 - 2017, 15-74-åringar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_049_sv.html