Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 52. Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön 2015 - 2017

  År Förändring Förändring
2015 2016 2017 2016/2017 2016/2017
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Anställningsförhållande          
Båda könen Löntagare totalt 2 090 2 105 2 147 43 2,0
- fortlöpande heltidsarbete 1 549 1 545 1 571 26 1,7
- fortlöpande deltidsarbete 219 227 232 4 1,9
- heltidsarbete för viss tid 235 239 245 6 2,6
- deltidsarbete för viss tid 87 94 100 6 6,4
Visstidsarbete totalt 322 333 345 12 3,7
Deltidsarbete totalt 306 321 332 10 3,2
Män Löntagare totalt 1 015 1 034 1 064 30 2,9
- fortlöpande heltidsarbete 817 830 855 25 3,1
- fortlöpande deltidsarbete 71 69 68 0 -0,5
- heltidsarbete för viss tid 97 101 105 3 3,2
- deltidsarbete för viss tid 30 34 36 2 5,6
Visstidsarbete totalt 127 136 141 5 3,8
Deltidsarbete totalt 101 103 104 2 1,5
Kvinnor Löntagare totalt 1 076 1 071 1 083 13 1,2
- fortlöpande heltidsarbete 733 715 716 1 0,1
- fortlöpande deltidsarbete 149 159 164 5 2,9
- heltidsarbete för viss tid 138 137 140 3 2,2
- deltidsarbete för viss tid 56 60 64 4 6,8
Visstidsarbete totalt 194 197 204 7 3,6
Deltidsarbete totalt 205 219 227 9 4,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2017, Tabellbilaga 52. Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön 2015 - 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_052_sv.html