Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 53. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2015 - 2017

  År Förändring
2015 2016 2017 2016/2017
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 9,4 8,8 8,6 -0,2
15-64 9,6 9,0 8,8 -0,2
15-24 22,4 20,1 20,1 0,0
25-34 9,4 8,6 8,7 0,1
35-44 6,8 6,7 6,3 -0,4
45-54 7,0 7,0 6,4 -0,6
55-64 8,0 7,5 7,8 0,3
Män 15-74 9,9 9,0 8,9 -0,2
15-64 10,2 9,3 9,1 -0,2
15-24 25,4 21,8 20,9 -0,8
25-34 9,2 8,4 8,8 0,3
35-44 6,9 6,5 6,0 -0,4
45-54 7,5 7,5 7,0 -0,5
55-64 9,2 8,2 8,7 0,5
Kvinnor 15-74 8,8 8,6 8,4 -0,2
15-64 9,0 8,7 8,5 -0,2
15-24 19,7 18,6 19,3 0,7
25-34 9,6 8,9 8,6 -0,3
35-44 6,7 7,0 6,5 -0,4
45-54 6,5 6,5 5,8 -0,7
55-64 7,0 6,9 7,0 0,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2017, Tabellbilaga 53. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2015 - 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_053_sv.html