Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 54. Relativt arbetslöshetstal efter landskap (2011) 2015 - 2017, 15-74-åringar

  År Förändring
2015 2016 2017 2016/2017
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 9,4 8,8 8,6 -0,2
Nyland 8,0 7,4 7,7 0,3
Egentliga Finland 10,2 9,6 8,7 -0,9
Satakunta 9,1 9,5 8,7 -0,8
Egentliga Tavastland 8,2 6,6 7,2 0,6
Birkaland 10,7 10,8 10,5 -0,3
Päijänne-Tavastland 9,5 8,2 7,4 -0,8
Kymmenedalen 11,8 11,5 10,4 -1,1
Södra Karelen 10,2 8,7 9,0 0,3
Södra Savolax 9,6 10,1 11,2 1,1
Norra Savolax 9,7 9,3 8,3 -1,0
Norra Karelen 10,7 14,4 11,8 -2,6
Mellersta Finland 11,5 10,6 10,6 -0,1
Södra Österbotten 8,9 7,8 7,2 -0,6
Österbotten 6,9 5,2 7,1 1,9
Mellersta Österbotten 5,7 5,1 5,5 0,4
Norra Österbotten 10,3 9,8 8,8 -1,0
Kajanaland 14,9 10,4 12,4 2,0
Lappland 11,8 10,7 10,5 -0,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2017, Tabellbilaga 54. Relativt arbetslöshetstal efter landskap (2011) 2015 - 2017, 15-74-åringar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_054_sv.html