Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 55. Relativt arbetslöshetstal efter utbildningsnivå och kön 2014 - 2016, 15-74-åringar

  År Förändring
2014 2015 2016 2015/2016
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Utbildningsnivå        
Båda könen Totalt 8,7 9,4 8,8 -0,6
Utbildning på andra stadiet (3,4) 1) 9,6 10,6 9,6 -1,1
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 5,3 6,0 5,9 -0,1
- lägsta högre nivå (5) 4,5 5,2 5,3 0,1
- lägre högskolenivå (6) 6,3 6,8 6,4 -0,4
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 4,9 5,7 5,8 0,1
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 15,9 16,2 16,0 -0,2
Män Totalt 9,3 9,9 9,0 -0,8
Utbildning på andra stadiet (3,4) 1) 10,1 10,8 9,9 -1,0
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 5,8 6,5 6,0 -0,5
- lägsta högre nivå (5) 4,7 5,8 5,7 -0,1
- lägre högskolenivå (6) 7,4 7,6 6,9 -0,7
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 5,1 5,8 5,2 -0,5
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 14,7 14,7 13,5 -1,2
Kvinnor Totalt 8,0 8,8 8,6 -0,3
Utbildning på andra stadiet (3,4) 1) 9,0 10,3 9,1 -1,2
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 4,8 5,6 5,8 0,2
- lägsta högre nivå (5) 4,3 4,9 5,0 0,2
- lägre högskolenivå (6) 5,3 6,1 6,0 -0,1
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 4,6 5,6 6,2 0,6
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 18,0 18,9 20,3 1,4
1) Den nationella utbildningsklassificeringen 2016 har införts i uppgifterna för år 2016. I den tidigare utbildningsklassificeringen 2011 ingick specialyrkesexamina (4) i utbildning på mellannivå (3). I den nya utbildningsklassificeringen har klasserna 3 och 4 särskilts till egna klasser. I tabellen ingår båda klasserna i utbildning på andra stadiet.

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2017, Tabellbilaga 55. Relativt arbetslöshetstal efter utbildningsnivå och kön 2014 - 2016, 15-74-åringar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_055_sv.html