Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Arbetskraftsundersökning 2018, maj

2018
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar