Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, december

Arbetskraftsundersökning 2018, juli

2018
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar