Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, september

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2017/09 - 2018/09

  År/Månad Förändring Förändring
2017/09 2018/09 2017/09 - 2018/09 2017/09 - 2018/09
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 117 4 125 8 0,2
Arbetskraft totalt 2 675 2 703 28 1,0
- sysselsatta 2 461 2 533 72 2,9
- arbetslösa 214 170 -44 -20,6
Ej i arbetskraften 1 442 1 422 -20 -1,4
Män Befolkning totalt 2 068 2 073 5 0,3
Arbetskraft totalt 1 390 1 415 25 1,8
- sysselsatta 1 278 1 335 57 4,4
- arbetslösa 111 80 -32 -28,3
Ej i arbetskraften 678 658 -20 -3,0
Kvinnor Befolkning totalt 2 050 2 052 2 0,1
Arbetskraft totalt 1 285 1 288 3 0,2
- sysselsatta 1 183 1 198 15 1,3
- arbetslösa 102 90 -13 -12,3
Ej i arbetskraften 764 764 0 0,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2018, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2017/09 - 2018/09 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/09/tyti_2018_09_2018-10-23_tau_002_sv.html