Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, januari

Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2017/III - 2018/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/III 2018/III 2017/III - 2018/III 2017/III - 2018/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 506 2 577 70 2,8
Nyland 820 850 30 3,6
Egentliga Finland 215 228 13 5,8
Satakunta 95 98 4 3,8
Egentliga Tavastland 81 77 -5 -5,5
Birkaland 228 239 10 4,6
Päijänne-Tavastland 89 90 2 1,7
Kymmenedalen 70 72 1 1,8
Södra Karelen 53 56 3 5,8
Södra Savolax 61 60 -1 -2,2
Norra Savolax 106 108 2 1,8
Norra Karelen 66 70 4 6,7
Mellersta Finland 119 121 2 1,9
Södra Österbotten 84 90 6 7,5
Österbotten 83 84 0 0,4
Mellersta Österbotten 31 30 -1 -2,9
Norra Österbotten 186 183 -3 -1,6
Kajanaland 29 28 -1 -3,1
Lappland 73 77 4 6,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2018, Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2017/III - 2018/III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/09/tyti_2018_09_2018-10-23_tau_031_sv.html