Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2017/III - 2018/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/III 2018/III 2017/III - 2018/III 2017/III - 2018/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 174 2 233 59 2,7
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 37 37 -0 -0,1
Jordbruk 01 20 17 -3 -14,2
C Tillverkning 10-33 318 324 7 2,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 40 46 6 15,4
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 43 47 4 8,7
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 46 48 2 4,7
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 52 48 -4 -8,3
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 106 105 -0 -0,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 31 30 -1 -2,4
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 28 22 -7 -23,9
F Byggverksamhet 41-43 155 166 12 7,5
Byggande av hus 41 55 61 6 11,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 79 83 4 5,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 248 266 18 7,1
Handel samt reparation av motorfordon 45 36 41 4 12,0
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 72 79 7 9,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 140 147 7 4,9
H Transport och magasinering 49-53 123 128 5 4,0
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 71 79 8 11,2
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 52 49 -3 -6,0
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 79 79 -1 -0,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 89 106 17 19,1
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 80 71 -9 -11,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 129 138 10 7,4
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 56 62 6 10,8
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 102 104 2 2,2
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 59 62 3 5,2
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 116 116 1 0,5
P Utbildning 85 167 171 4 2,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 380 386 6 1,6
Hälso- och sjukvård 86 168 164 -4 -2,3
Vård och omsorg med boende 87 88 96 9 9,8
Öppna sociala insatser 88 125 126 1 1,1
R Kultur, nöje och fritid 90-93 52 47 -5 -9,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 67 64 -3 -4,2
X Näringsgrenen okänd 00 4 7 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2018, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2017/III - 2018/III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/09/tyti_2018_09_2018-10-23_tau_034_sv.html