Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, december

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/11 - 2018/11

  År/Månad Förändring
2017/11 2018/11 2017/11 - 2018/11
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 70,4 71,5 1,1
Män 71,4 72,5 1,1
Kvinnor 69,4 70,6 1,2
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,1 6,2 -0,9
Män 7,8 7,1 -0,7
Kvinnor 6,3 5,2 -1,1
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,2 65,5 0,3
Män 67,8 68,1 0,3
Kvinnor 62,6 62,8 0,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2018, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/11 - 2018/11 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/11/tyti_2018_11_2018-12-21_tau_001_sv.html