Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Tabellbilaga 39. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2017/IV - 2018/IV, 15-74-åringar, %

  År/Kvartal Förändring
2017/IV 2018/IV 2017/IV - 2018/IV
Procent, % Procent, % Procentenhet
Anställningsförhållande      
Löntagare totalt 100,0 100,0 0,0
- fortlöpande heltidsarbete 38,3 39,7 1,5
- fortlöpande deltidsarbete 14,2 13,6 -0,6
- heltidsarbete för viss tid 31,3 29,9 -1,4
- deltidsarbete för viss tid 16,2 16,7 0,5
Visstidsarbete totalt 47,5 46,6 -0,8
Deltidsarbete totalt 30,5 30,3 -0,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 39. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2017/IV - 2018/IV, 15-74-åringar, % . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_039_sv.html