Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, september

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2018/04 - 2019/04

  År/Månad Förändring
2018/04 2019/04 2018/04 - 2019/04
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 70,1 71,2 1,2
Män 70,1 71,7 1,6
Kvinnor 70,0 70,6 0,7
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,6 8,0 -0,5
Män 9,3 8,7 -0,6
Kvinnor 7,7 7,3 -0,5
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 66,1 66,4 0,3
Män 68,0 68,6 0,7
Kvinnor 64,2 64,2 0,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.05.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2019, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2018/04 - 2019/04 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/04/tyti_2019_04_2019-05-23_tau_001_sv.html