Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, september

Tabellbilaga 13. Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande 2018/06 - 2019/06

  År/Månad Förändring Förändring
2018/06 2019/06 2018/06 - 2019/06 2018/06 - 2019/06
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Anställningsförhållande        
Löntagare totalt 2 329 2 313 -16 -0,7
- fortlöpande heltidsarbete 1 637 1 656 19 1,2
- fortlöpande deltidsarbete 190 214 25 13,1
- heltidsarbete för viss tid 378 332 -46 -12,2
- deltidsarbete för viss tid 124 110 -14 -11,1
Visstidsarbete totalt 502 442 -60 -11,9
Deltidsarbete totalt 314 325 11 3,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2019, Tabellbilaga 13. Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande 2018/06 - 2019/06 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tau_013_sv.html