Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, september

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2018/II - 2019/II

  År/Kvartal Förändring
2018/II 2019/II 2018/II - 2019/II
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 72,6 73,3 0,7
Män 73,3 74,2 0,9
Kvinnor 71,9 72,4 0,5
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,2 7,7 -0,5
Män 8,4 8,2 -0,2
Kvinnor 7,9 7,1 -0,8
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 68,0 68,1 0,1
Män 70,0 70,6 0,5
Kvinnor 65,9 65,6 -0,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2019, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2018/II - 2019/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tau_019_sv.html