Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, november

Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2018/II - 2019/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/II 2019/II 2018/II - 2019/II 2018/II - 2019/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 122 4 125 3 0,1
Arbetskraft totalt 2 802 2 808 6 0,2
- sysselsatta 2 573 2 593 20 0,8
- arbetslösa 229 215 -14 -6,2
Ej i arbetskraften 1 320 1 317 -3 -0,2
Män Befolkning totalt 2 071 2 073 2 0,1
Arbetskraft totalt 1 450 1 463 13 0,9
- sysselsatta 1 328 1 343 15 1,1
- arbetslösa 122 120 -3 -2,1
Ej i arbetskraften 621 610 -10 -1,7
Kvinnor Befolkning totalt 2 051 2 052 1 0,0
Arbetskraft totalt 1 352 1 345 -7 -0,5
- sysselsatta 1 245 1 250 5 0,4
- arbetslösa 107 95 -12 -10,9
Ej i arbetskraften 699 707 7 1,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2019, Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2018/II - 2019/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tau_020_sv.html