Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, november

Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2018/II - 2019/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/II 2019/II 2018/II - 2019/II 2018/II - 2019/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 802 2 808 6 0,2
15-64 2 725 2 726 0 0,0
15-24 381 380 -1 -0,3
25-34 593 596 3 0,5
35-44 619 620 2 0,3
45-54 621 609 -11 -1,8
55-64 512 520 8 1,6
65-74 77 82 6 7,4
Män 15-74 1 450 1 463 13 0,9
15-64 1 402 1 412 9 0,7
15-24 183 194 11 5,8
25-34 325 325 1 0,2
35-44 327 332 5 1,5
45-54 316 308 -8 -2,6
55-64 252 254 1 0,5
65-74 48 51 3 6,9
Kvinnor 15-74 1 352 1 345 -7 -0,5
15-64 1 323 1 314 -9 -0,7
15-24 198 186 -12 -5,9
25-34 269 271 2 0,8
35-44 292 289 -3 -1,1
45-54 304 301 -3 -1,0
55-64 260 267 7 2,6
65-74 28 31 2 8,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2019, Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2018/II - 2019/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tau_022_sv.html