Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, november

Tabellbilaga 32. Deltidssysselsatta i åldern 15-74 år efter kön 2018/II - 2019/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/II 2019/II 2018/II - 2019/II 2018/II - 2019/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön        
Båda könen 416 439 22 5,3
Män 151 158 7 4,7
Kvinnor 265 280 15 5,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2019, Tabellbilaga 32. Deltidssysselsatta i åldern 15-74 år efter kön 2018/II - 2019/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tau_032_sv.html