Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, december

Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2018/III - 2019/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/III 2019/III 2018/III - 2019/III 2018/III - 2019/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 124 4 128 4 0,1
Arbetskraft totalt 2 757 2 766 9 0,3
- sysselsatta 2 577 2 600 23 0,9
- arbetslösa 180 166 -13 -7,4
Ej i arbetskraften 1 367 1 362 -6 -0,4
Män Befolkning totalt 2 072 2 075 3 0,1
Arbetskraft totalt 1 437 1 439 1 0,1
- sysselsatta 1 349 1 350 1 0,1
- arbetslösa 88 89 0 0,3
Ej i arbetskraften 635 636 1 0,2
Kvinnor Befolkning totalt 2 052 2 053 1 0,1
Arbetskraft totalt 1 319 1 327 8 0,6
- sysselsatta 1 228 1 250 22 1,8
- arbetslösa 91 78 -14 -14,9
Ej i arbetskraften 732 725 -7 -1,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2019, Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2018/III - 2019/III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/09/tyti_2019_09_2019-10-22_tau_020_sv.html