Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2018/10 - 2019/10

  År/Månad Förändring
2018/10 2019/10 2018/10 - 2019/10
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 71,5 72,0 0,5
Män 72,0 72,4 0,3
Kvinnor 71,0 71,6 0,7
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 6,3 6,2 -0,1
Män 6,8 6,8 0,0
Kvinnor 5,8 5,5 -0,3
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,6 66,0 0,4
Män 67,5 67,8 0,3
Kvinnor 63,7 64,1 0,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2019, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2018/10 - 2019/10 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/10/tyti_2019_10_2019-11-26_tau_001_sv.html