Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2018/10 - 2019/10

  År/Månad Förändring Förändring
2018/10 2019/10 2018/10 - 2019/10 2018/10 - 2019/10
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 707 2 725 19 0,7
15-64 2 627 2 634 8 0,3
15-24 273 284 11 4,1
25-34 579 583 4 0,8
35-44 635 630 -5 -0,7
45-54 629 604 -25 -3,9
55-64 512 533 21 4,2
65-74 80 91 11 13,7
Män 15-74 1 400 1 408 9 0,6
15-64 1 352 1 357 6 0,4
15-24 130 145 15 11,6
25-34 322 321 -1 -0,4
35-44 334 332 -2 -0,6
45-54 316 302 -13 -4,2
55-64 250 257 7 2,8
65-74 48 51 3 6,3
Kvinnor 15-74 1 307 1 317 10 0,8
15-64 1 275 1 277 2 0,2
15-24 142 139 -4 -2,6
25-34 257 263 6 2,2
35-44 301 298 -3 -0,9
45-54 313 302 -11 -3,6
55-64 262 276 14 5,5
65-74 32 40 8 24,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2019, Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2018/10 - 2019/10 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/10/tyti_2019_10_2019-11-26_tau_004_sv.html