Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, januari

Arbetskraftsundersökning 2019, november

2019
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar