Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 44. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2018 - 2020

  År Förändring
2018 2019 2020 2019/2020
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön        
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 71,7 72,6 71,6 -0,9
Män 72,7 73,3 72,5 -0,8
Kvinnor 70,6 71,8 70,7 -1,1
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,4 6,7 7,8 1,1
Män 7,4 7,2 8,0 0,8
Kvinnor 7,3 6,2 7,5 1,3
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 66,5 66,6 66,3 -0,3
Män 68,6 68,9 68,7 -0,1
Kvinnor 64,3 64,3 63,9 -0,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020 december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2020, Tabellbilaga 44. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2018 - 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/12/tyti_2020_12_2021-01-28_tau_044_sv.html