Publicerad: 21.3.2006

Folkmängden vid årsskiftet 2005-2006 var 5 255 580

Finlands officiella folkmängd var 5 255 580 den 31 december 2005. Antalet män var totalt 2 572 350 och kvinnor 2 683 230. Finlands folkmängd ökade under år 2005 med 18 969 personer. Folkökningen var 2 090 personer större än året innan. Folkökningen var den största på 10 år. Antalet män ökade med 10 273 och antalet kvinnor med 8 696.

Andelen barn mellan 0 och 14 år var 17,3 procent och andelen 65 år fyllda 16,0 procent av befolkningen. Antalet personer som fyllt 100 år var 347, av vilka 50 var män.

Folkmängden ökade kvantitativt och relativt sett mest i Nylands landskap. Ökningen var 12 192 personer, dvs. 0,9 procent. Kvantitativt sett minskade folkmängden mest i landskapet Norra Savolax, med 1 031 personer. Relativt sett minskade folkmängden mest i landskapet Kajanaland, dvs. 0,8 procent.

De fem största kommunerna var Helsingfors (560 905), Esbo (231 704), Tammerfors (204 337), Vanda (187 281) och Åbo (174 868). I början av år 2006 minskade antalet kommuner med en, när Rovaniemi och Rovaniemi landskommun gick samman. Finland har nu 431 kommuner, av vilka 223 har mindre än 5 000 invånare.

Vid Statistikcentralens enhet för individstatistik pågår för närvarande en omfattande förnyelse av databaserna. Den officiella statistiken över befolkningsstrukturen produceras i vår för första gången ur den nya databasen. På grund av överraskande fördröjningar vid ibruktagandet av databasen offentliggör vi i det här skedet bara uppgifter efter kön när det gäller åldersstrukturen i kommuner och andra områden baserade på kommunindelningen. Senare offentliggör vi separat bl.a. uppgifter om befolkningens språk och medborgarskap.

Befolkningen efter ålder 1980-2005

År Folkmängd  0 - 14 åriga 15 - 64 åriga 65 + åriga  0 - 14 % 15 - 64 % 65 + %
               
1980 4 787 778 965 209 3 245 187 577 382 20,2 67,8 12,1
1981 4 812 150 956 792 3 269 789 585 569 19,9 67,9 12,2
1982 4 841 715 952 040 3 294 150 595 525 19,7 68,0 12,3
1983 4 869 858 950 340 3 315 576 603 942 19,5 68,1 12,4
1984 4 893 748 951 505 3 335 973 606 270 19,4 68,2 12,4
               
1985 4 910 664 951 532 3 341 398 617 734 19,4 68,0 12,6
1986 4 925 644 951 613 3 344 656 629 375 19,3 67,9 12,8
1987 4 938 602 952 943 3 346 392 639 267 19,3 67,8 12,9
1988 4 954 359 959 981 3 343 437 650 941 19,4 67,5 13,1
1989 4 974 383 962 269 3 350 382 661 732 19,3 67,4 13,3
               
1990 4 998 478 964 203 3 361 310 672 965 19,3 67,2 13,5
1991 5 029 002 965 598 3 378 654 684 750 19,2 67,2 13,6
1992 5 054 982 968 280 3 391 451 695 251 19,2 67,1 13,8
1993 5 077 912 970 729 3 401 055 706 128 19,1 67,0 13,9
1994 5 098 754 972 244 3 406 792 719 718 19,1 66,8 14,1
               
1995 5 116 826 971 770 3 412 639 732 417 19,0 66,7 14,3
1996 5 132 320 968 567 3 420 598 743 155 18,9 66,6 14,5
1997 5 147 349 961 350 3 433 511 752 488 18,7 66,7 14,6
1998 5 159 646 951 145 3 449 681 758 820 18,4 66,9 14,7
1999 5 171 302 943 001 3 461 133 767 168 18,2 66,9 14,8
               
2000 5 181 115 936 333 3 467 584 777 198 18,1 66,9 15,0
2001 5 194 901 931 587 3 475 943 787 371 17,9 66,9 15,2
2002 5 206 295 927 009 3 480 722 798 564 17,8 66,9 15,3
2003 5 219 732 920 097 3 486 440 813 195 17,6 66,8 15,6
2004 5 236 611 914 560 3 491 111 830 940 17,5 66,7 15,9
               
2005 5 255 580 906 904 3 507 511 841 165 17,3 66,7 16,0

 

Källa: Befolkningsstruktur 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo (09) 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 21.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2005/vaerak_2005_2006-03-21_tie_001_sv.html